Καμία προμήθεια

Έμπιστη μάρκα

4 εκατομμύρια αγοραστές ανά μήνα

Νούμερο 1 στην Ευρώπη

Ενεργές διαφημίσεις κάθε φορά
Ο μέγιστος αριθμός καταχωρίσεων υποδεικνύει πόσες προσφορές μπορείτε να διαφημίσετε ταυτόχρονα. Αυτή η ποσόστωση δεν εξαντλείται!
Περίοδος σύμβασης
Καμία προμήθεια
Δωρεάν αρχική σελίδα αντιπροσώπου
Με τον λογαριασμό σας λαμβάνετε τον ειδικό ιστότοπό σας, ο οποίος περιλαμβάνει μια επισκόπηση των διαθέσιμων καταχωρίσεών σας και στοιχεία επικοινωνίας.
Διεθνές μάρκετινγκ
Οι προσφορές σας εμφανίζονται επίσης στη διεθνή μας πλατφόρμα TruckScout24 σε περισσότερες από 23 εθνικές εκδόσεις και επομένως διαφημίζονται παγκοσμίως.
Δωρεάν εισαγωγή δεδομένων
Η μονάδα εισαγωγής του TruckScout24 σας επιτρέπει να εισάγετε δεδομένα οχημάτων μέσω αρχείου.
Το λογότυπό σας στη λίστα και στη σελίδα λεπτομερειών
Με το πακέτο λογότυπων μπορείτε να συμπεριλάβετε το λογότυπο της εταιρείας σας στην καταχώριση της λίστας αποτελεσμάτων και στη σελίδα λεπτομερειών κάθε καταχώρισης. Αυτό αυξάνει την αναγνωρισιμότητα της μάρκας σας και τη ζήτηση για το απόθεμά σας.
Υπηρεσία εισαγωγής λίστας
Κατόπιν αιτήματος, θα πάρουμε τις προσφορές οχημάτων από τον ιστότοπό σας (εφόσον είναι τεχνικά εφικτό).
"Ο κόσμος δεν έρχεται εδώ επειδή βαριέται, αλλά επειδή θέλει πραγματικά να αγοράσει"
Μιχάλης Μανουσάκης
Ιδιοκτήτης Morlock Motors

Γνωστός από την τηλεοπτική σειρά "Steel Buddies"

Επιχείρηση

Ενεργές διαφημίσεις κάθε φορά Ο μέγιστος αριθμός καταχωρίσεων υποδεικνύει πόσες προσφορές μπορείτε να διαφημίσετε ταυτόχρονα. Αυτή η ποσόστωση δεν εξαντλείται!
12 μήνες Περίοδος σύμβασης
Καμία προμήθεια
Δωρεάν αρχική σελίδα αντιπροσώπου Με τον λογαριασμό σας λαμβάνετε τον ειδικό ιστότοπό σας, ο οποίος περιλαμβάνει μια επισκόπηση των διαθέσιμων καταχωρίσεών σας και στοιχεία επικοινωνίας.
Διεθνές μάρκετινγκ Οι προσφορές σας εμφανίζονται επίσης στη διεθνή μας πλατφόρμα TruckScout24 σε περισσότερες από 23 εθνικές εκδόσεις και επομένως διαφημίζονται παγκοσμίως.
Δωρεάν εισαγωγή δεδομένων Η μονάδα εισαγωγής του TruckScout24 σας επιτρέπει να εισάγετε δεδομένα οχημάτων μέσω αρχείου.
Το λογότυπό σας στη λίστα και στη σελίδα λεπτομερειών Με το πακέτο λογότυπων μπορείτε να συμπεριλάβετε το λογότυπο της εταιρείας σας στην καταχώριση της λίστας αποτελεσμάτων και στη σελίδα λεπτομερειών κάθε καταχώρισης. Αυτό αυξάνει την αναγνωρισιμότητα της μάρκας σας και τη ζήτηση για το απόθεμά σας.
Υπηρεσία εισαγωγής λίστας Κατόπιν αιτήματος, θα πάρουμε τις προσφορές οχημάτων από τον ιστότοπό σας (εφόσον είναι τεχνικά εφικτό).

 39.00 € 

7.58

ανά καταχώριση και μήνα

(αντιστοιχεί σε 379 € ανά μήνα)

Επαγγελματικό

Ενεργές διαφημίσεις κάθε φορά Ο μέγιστος αριθμός καταχωρίσεων υποδεικνύει πόσες προσφορές μπορείτε να διαφημίσετε ταυτόχρονα. Αυτή η ποσόστωση δεν εξαντλείται!
12 μήνες Περίοδος σύμβασης
Καμία προμήθεια
Δωρεάν αρχική σελίδα αντιπροσώπου Με τον λογαριασμό σας λαμβάνετε τον ειδικό ιστότοπό σας, ο οποίος περιλαμβάνει μια επισκόπηση των διαθέσιμων καταχωρίσεών σας και στοιχεία επικοινωνίας.
Διεθνές μάρκετινγκ Οι προσφορές σας εμφανίζονται επίσης στη διεθνή μας πλατφόρμα TruckScout24 σε περισσότερες από 23 εθνικές εκδόσεις και επομένως διαφημίζονται παγκοσμίως.
Δωρεάν εισαγωγή δεδομένων Η μονάδα εισαγωγής του TruckScout24 σας επιτρέπει να εισάγετε δεδομένα οχημάτων μέσω αρχείου.
Το λογότυπό σας στη λίστα και στη σελίδα λεπτομερειών Με το πακέτο λογότυπων μπορείτε να συμπεριλάβετε το λογότυπο της εταιρείας σας στην καταχώριση της λίστας αποτελεσμάτων και στη σελίδα λεπτομερειών κάθε καταχώρισης. Αυτό αυξάνει την αναγνωρισιμότητα της μάρκας σας και τη ζήτηση για το απόθεμά σας.
Υπηρεσία εισαγωγής λίστας Κατόπιν αιτήματος, θα πάρουμε τις προσφορές οχημάτων από τον ιστότοπό σας (εφόσον είναι τεχνικά εφικτό).

 39.00 € 

17.90

ανά καταχώριση και μήνα

(αντιστοιχεί σε 179 € ανά μήνα)

Πρότυπο

Ενεργές διαφημίσεις κάθε φορά Ο μέγιστος αριθμός καταχωρίσεων υποδεικνύει πόσες προσφορές μπορείτε να διαφημίσετε ταυτόχρονα. Αυτή η ποσόστωση δεν εξαντλείται!
12 μήνες Περίοδος σύμβασης
Καμία προμήθεια
Δωρεάν αρχική σελίδα αντιπροσώπου Με τον λογαριασμό σας λαμβάνετε τον ειδικό ιστότοπό σας, ο οποίος περιλαμβάνει μια επισκόπηση των διαθέσιμων καταχωρίσεών σας και στοιχεία επικοινωνίας.
Διεθνές μάρκετινγκ Οι προσφορές σας εμφανίζονται επίσης στη διεθνή μας πλατφόρμα TruckScout24 σε περισσότερες από 23 εθνικές εκδόσεις και επομένως διαφημίζονται παγκοσμίως.
Δωρεάν εισαγωγή δεδομένων Η μονάδα εισαγωγής του TruckScout24 σας επιτρέπει να εισάγετε δεδομένα οχημάτων μέσω αρχείου.
Το λογότυπό σας στη λίστα και στη σελίδα λεπτομερειών Με το πακέτο λογότυπων μπορείτε να συμπεριλάβετε το λογότυπο της εταιρείας σας στην καταχώριση της λίστας αποτελεσμάτων και στη σελίδα λεπτομερειών κάθε καταχώρισης. Αυτό αυξάνει την αναγνωρισιμότητα της μάρκας σας και τη ζήτηση για το απόθεμά σας.
Υπηρεσία εισαγωγής λίστας Κατόπιν αιτήματος, θα πάρουμε τις προσφορές οχημάτων από τον ιστότοπό σας (εφόσον είναι τεχνικά εφικτό).

 39.00 € 

39.00

ανά καταχώριση και μήνα

(αντιστοιχεί σε 39 € ανά μήνα)

Επιχείρηση

Ενεργές διαφημίσεις κάθε φορά Ο μέγιστος αριθμός καταχωρίσεων υποδεικνύει πόσες προσφορές μπορείτε να διαφημίσετε ταυτόχρονα. Αυτή η ποσόστωση δεν εξαντλείται!
12 μήνες Περίοδος σύμβασης
Καμία προμήθεια
Δωρεάν αρχική σελίδα αντιπροσώπου Με τον λογαριασμό σας λαμβάνετε τον ειδικό ιστότοπό σας, ο οποίος περιλαμβάνει μια επισκόπηση των διαθέσιμων καταχωρίσεών σας και στοιχεία επικοινωνίας.
Διεθνές μάρκετινγκ Οι προσφορές σας εμφανίζονται επίσης στη διεθνή μας πλατφόρμα TruckScout24 σε περισσότερες από 23 εθνικές εκδόσεις και επομένως διαφημίζονται παγκοσμίως.
Δωρεάν εισαγωγή δεδομένων Η μονάδα εισαγωγής του TruckScout24 σας επιτρέπει να εισάγετε δεδομένα οχημάτων μέσω αρχείου.
Το λογότυπό σας στη λίστα και στη σελίδα λεπτομερειών Με το πακέτο λογότυπων μπορείτε να συμπεριλάβετε το λογότυπο της εταιρείας σας στην καταχώριση της λίστας αποτελεσμάτων και στη σελίδα λεπτομερειών κάθε καταχώρισης. Αυτό αυξάνει την αναγνωρισιμότητα της μάρκας σας και τη ζήτηση για το απόθεμά σας.
Υπηρεσία εισαγωγής λίστας Κατόπιν αιτήματος, θα πάρουμε τις προσφορές οχημάτων από τον ιστότοπό σας (εφόσον είναι τεχνικά εφικτό).

 39.00 € 

7.58

ανά καταχώριση και μήνα

(αντιστοιχεί σε 379 € ανά μήνα)

Επαγγελματικό

Ενεργές διαφημίσεις κάθε φορά Ο μέγιστος αριθμός καταχωρίσεων υποδεικνύει πόσες προσφορές μπορείτε να διαφημίσετε ταυτόχρονα. Αυτή η ποσόστωση δεν εξαντλείται!
12 μήνες Περίοδος σύμβασης
Καμία προμήθεια
Δωρεάν αρχική σελίδα αντιπροσώπου Με τον λογαριασμό σας λαμβάνετε τον ειδικό ιστότοπό σας, ο οποίος περιλαμβάνει μια επισκόπηση των διαθέσιμων καταχωρίσεών σας και στοιχεία επικοινωνίας.
Διεθνές μάρκετινγκ Οι προσφορές σας εμφανίζονται επίσης στη διεθνή μας πλατφόρμα TruckScout24 σε περισσότερες από 23 εθνικές εκδόσεις και επομένως διαφημίζονται παγκοσμίως.
Δωρεάν εισαγωγή δεδομένων Η μονάδα εισαγωγής του TruckScout24 σας επιτρέπει να εισάγετε δεδομένα οχημάτων μέσω αρχείου.
Το λογότυπό σας στη λίστα και στη σελίδα λεπτομερειών Με το πακέτο λογότυπων μπορείτε να συμπεριλάβετε το λογότυπο της εταιρείας σας στην καταχώριση της λίστας αποτελεσμάτων και στη σελίδα λεπτομερειών κάθε καταχώρισης. Αυτό αυξάνει την αναγνωρισιμότητα της μάρκας σας και τη ζήτηση για το απόθεμά σας.
Υπηρεσία εισαγωγής λίστας Κατόπιν αιτήματος, θα πάρουμε τις προσφορές οχημάτων από τον ιστότοπό σας (εφόσον είναι τεχνικά εφικτό).

 39.00 € 

17.90

ανά καταχώριση και μήνα

(αντιστοιχεί σε 179 € ανά μήνα)

Πρότυπο

Ενεργές διαφημίσεις κάθε φορά Ο μέγιστος αριθμός καταχωρίσεων υποδεικνύει πόσες προσφορές μπορείτε να διαφημίσετε ταυτόχρονα. Αυτή η ποσόστωση δεν εξαντλείται!
12 μήνες Περίοδος σύμβασης
Καμία προμήθεια
Δωρεάν αρχική σελίδα αντιπροσώπου Με τον λογαριασμό σας λαμβάνετε τον ειδικό ιστότοπό σας, ο οποίος περιλαμβάνει μια επισκόπηση των διαθέσιμων καταχωρίσεών σας και στοιχεία επικοινωνίας.
Διεθνές μάρκετινγκ Οι προσφορές σας εμφανίζονται επίσης στη διεθνή μας πλατφόρμα TruckScout24 σε περισσότερες από 23 εθνικές εκδόσεις και επομένως διαφημίζονται παγκοσμίως.
Δωρεάν εισαγωγή δεδομένων Η μονάδα εισαγωγής του TruckScout24 σας επιτρέπει να εισάγετε δεδομένα οχημάτων μέσω αρχείου.
Το λογότυπό σας στη λίστα και στη σελίδα λεπτομερειών Με το πακέτο λογότυπων μπορείτε να συμπεριλάβετε το λογότυπο της εταιρείας σας στην καταχώριση της λίστας αποτελεσμάτων και στη σελίδα λεπτομερειών κάθε καταχώρισης. Αυτό αυξάνει την αναγνωρισιμότητα της μάρκας σας και τη ζήτηση για το απόθεμά σας.
Υπηρεσία εισαγωγής λίστας Κατόπιν αιτήματος, θα πάρουμε τις προσφορές οχημάτων από τον ιστότοπό σας (εφόσον είναι τεχνικά εφικτό).

 39.00 € 

39.00

ανά καταχώριση και μήνα

(αντιστοιχεί σε 39 € ανά μήνα)

Captcha Error

Όλες οι τιμές είναι καθαρές και ισχύουν μόνο για νέους πελάτες.
Πουλάτε μόνο ένα όχημα ;
Πουλήστε τώρα εύκολα, γρήγορα και στην καλύτερη τιμή!

Όχι για εμπόρους

;