Βαλίτσα μεταχειρισμένα

Ορίστε φίλτρα αναζήτησης για να λάβετε σχετικά αποτελέσματα.

Αποτελέσματα για την αναζήτησή σας από άλλες χώρες
€ 33.800,- (€ 40.222,- μικτή τιμή)
Π.ε.  7/2021
39.000 κιλό
D-49456 Bakum
μεταχειρισμένα, Συνολικό βάρος: 39.000 κιλό, Φορτίο επί πληρωμή: 31.601 κιλό, Φόρτωση πλάτους χώρου: 2.480 χιλ, Φόρτωση μήκους χώρου: 13.620 χιλ, Φόρτωση ύψους χώρου: 2.700 χιλ, Όγκος εσωτερικής διάστασης: 91 m3...
€ 32.400,- (€ 39.204,- μικτή τιμή)
Π.ε.  11/2020
30.000 κιλό
NL-5928 LR Venlo
μεταχειρισμένα, Συνολικό βάρος: 30.000 κιλό, Φορτίο επί πληρωμή: 23.305 κιλό, Φόρτωση πλάτους χώρου: 2.480 χιλ, Φόρτωση μήκους χώρου: 13.625 χιλ, Φόρτωση ύψους χώρου: 2.700 χιλ, Όγκος εσωτερικής διάστασης: 91 m3...
€ 21.950,- (€ 26.560,- μικτή τιμή)
Π.ε.  7/2016
NL-5928 LR Venlo
μεταχειρισμένα, Φόρτωση πλάτους χώρου: 2.480 χιλ, Φόρτωση μήκους χώρου: 13.625 χιλ, Φόρτωση ύψους χώρου: 2.700 χιλ, Όγκος εσωτερικής διάστασης: 91 m3, 3 άξονες, Ενοτητα
€ 14.650,- (€ 17.727,- μικτή τιμή)
Π.ε.  7/2010
42.000 κιλό
NL-5928 LR Venlo
μεταχειρισμένα, Συνολικό βάρος: 42.000 κιλό, Φορτίο επί πληρωμή: 34.584 κιλό, Φόρτωση πλάτους χώρου: 2.480 χιλ, Φόρτωση μήκους χώρου: 13.625 χιλ, Φόρτωση ύψους χώρου: 2.700 χιλ, Όγκος εσωτερικής διάστασης: 91 m3...
€ 2.900,- (€ 3.509,- μικτή τιμή)
Π.ε.  11/2002
35.000 κιλό
CZ-26901 Rakovník
μεταχειρισμένα, Συνολικό βάρος: 35.000 κιλό, Φορτίο επί πληρωμή: 27.015 κιλό, 3 άξονες
€ 800,- (€ 952,- μικτή τιμή)
Π.ε.  10/1993
D-33829 Borgolzhausen
μεταχειρισμένα
€ 1.600,- (€ 1.936,- μικτή τιμή)
Π.ε.  9/2002
34.000 κιλό
B-3600 Genk
μεταχειρισμένα, Συνολικό βάρος: 34.000 κιλό, Φορτίο επί πληρωμή: 26.260 κιλό, Εναιώρημα: Αέρας, 2 άξονες, Ανελκυστήρας ουράς, Ενοτητα
€ 14.950,- (€ 18.090,- μικτή τιμή)
Π.ε.  6/2012
30.000 κιλό
NL-5048 CK Tilburg
μεταχειρισμένα, Συνολικό βάρος: 30.000 κιλό, Φορτίο επί πληρωμή: 21.380 κιλό, Φόρτωση πλάτους χώρου: 2.480 χιλ, Φόρτωση μήκους χώρου: 10.270 χιλ, Φόρτωση ύψους χώρου: 2.440 χιλ, Εναιώρημα: Αέρας, 2 άξονες...
€ 9.950,- (€ 12.040,- μικτή τιμή)
Π.ε.  4/2012
34.000 κιλό
NL-5048 CK Tilburg
μεταχειρισμένα, Συνολικό βάρος: 34.000 κιλό, Φορτίο επί πληρωμή: 24.680 κιλό, Φόρτωση πλάτους χώρου: 2.460 χιλ, Φόρτωση μήκους χώρου: 13.630 χιλ, Φόρτωση ύψους χώρου: 2.660 χιλ, Εναιώρημα: Αέρας, 2 άξονες...
€ 6.750,- (€ 8.168,- μικτή τιμή)
Π.ε.  11/2009
39.000 κιλό
NL-4214 KA VUREN
μεταχειρισμένα, Συνολικό βάρος: 39.000 κιλό, Φορτίο επί πληρωμή: 31.320 κιλό, Φόρτωση πλάτους χώρου: 2.480 χιλ, Φόρτωση μήκους χώρου: 13.600 χιλ, Φόρτωση ύψους χώρου: 2.850 χιλ, Εναιώρημα: Αέρας, 3 άξονες, Ενοτητα
€ 9.875,- (€ 11.949,- μικτή τιμή)
Π.ε.  3/2012
39.000 κιλό
NL-7575 DB Oldenzaal
μεταχειρισμένα, Συνολικό βάρος: 39.000 κιλό, Φορτίο επί πληρωμή: 32.100 κιλό, Φόρτωση πλάτους χώρου: 2.500 χιλ, Φόρτωση μήκους χώρου: 13.680 χιλ, Φόρτωση ύψους χώρου: 2.730 χιλ, 3 άξονες, Ενοτητα
€ 11.400,- (€ 13.794,- μικτή τιμή)
Π.ε.  1/2013
41.000 κιλό
NL-7575 DB Oldenzaal
μεταχειρισμένα, Συνολικό βάρος: 41.000 κιλό, Φορτίο επί πληρωμή: 32.570 κιλό, Φόρτωση πλάτους χώρου: 2.500 χιλ, Φόρτωση μήκους χώρου: 13.600 χιλ, Φόρτωση ύψους χώρου: 2.700 χιλ, 3 άξονες, Ενοτητα
€ 11.000,- (€ 13.310,- μικτή τιμή)
Π.ε.  1/2013
41.000 κιλό
NL-7575 DB Oldenzaal
μεταχειρισμένα, Συνολικό βάρος: 41.000 κιλό, Φορτίο επί πληρωμή: 32.570 κιλό, Φόρτωση πλάτους χώρου: 2.500 χιλ, Φόρτωση μήκους χώρου: 13.600 χιλ, Φόρτωση ύψους χώρου: 2.700 χιλ, 3 άξονες, Ενοτητα
€ 11.400,- (€ 13.794,- μικτή τιμή)
Π.ε.  1/2013
41.000 κιλό
NL-7575 DB Oldenzaal
μεταχειρισμένα, Συνολικό βάρος: 41.000 κιλό, Φορτίο επί πληρωμή: 32.570 κιλό, Φόρτωση πλάτους χώρου: 2.500 χιλ, Φόρτωση μήκους χώρου: 13.600 χιλ, Φόρτωση ύψους χώρου: 2.700 χιλ, 3 άξονες, Ενοτητα
€ 9.400,- (€ 11.374,- μικτή τιμή)
Π.ε.  1/2011
39.000 κιλό
NL-7575 DB Oldenzaal
μεταχειρισμένα, Συνολικό βάρος: 39.000 κιλό, Φορτίο επί πληρωμή: 31.160 κιλό, Φόρτωση πλάτους χώρου: 2.500 χιλ, Φόρτωση μήκους χώρου: 13.600 χιλ, Φόρτωση ύψους χώρου: 2.700 χιλ, 3 άξονες, Ενοτητα
€ 9.400,- (€ 11.374,- μικτή τιμή)
Π.ε.  9/2010
39.000 κιλό
NL-7575 DB Oldenzaal
μεταχειρισμένα, Συνολικό βάρος: 39.000 κιλό, Φορτίο επί πληρωμή: 31.160 κιλό, Φόρτωση πλάτους χώρου: 2.500 χιλ, Φόρτωση μήκους χώρου: 13.600 χιλ, Φόρτωση ύψους χώρου: 2.700 χιλ, 3 άξονες, Ενοτητα
€ 9.100,- (€ 11.011,- μικτή τιμή)
Π.ε.  11/2010
39.000 κιλό
NL-7575 DB Oldenzaal
μεταχειρισμένα, Συνολικό βάρος: 39.000 κιλό, Φορτίο επί πληρωμή: 31.160 κιλό, Φόρτωση πλάτους χώρου: 2.500 χιλ, Φόρτωση μήκους χώρου: 13.600 χιλ, Φόρτωση ύψους χώρου: 2.700 χιλ, 3 άξονες, Ενοτητα
€ 8.900,- (Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ)
Π.ε.  2/2010
35.000 κιλό
D-88326 Aulendorf
μεταχειρισμένα, Συνολικό βάρος: 35.000 κιλό, Φορτίο επί πληρωμή: 26.800 κιλό, 3 άξονες, Ενοτητα
€ 2.950,- (€ 3.570,- μικτή τιμή)
Π.ε.  1/1996
NL-4214 KZ VUREN
μεταχειρισμένα, Εναιώρημα: Αέρας, 2 άξονες, Ανελκυστήρας ουράς, Ενοτητα
€ 8.950,- (€ 10.830,- μικτή τιμή)
Π.ε.  9/2002
32.000 κιλό
NL-4214 KZ VUREN
μεταχειρισμένα, Συνολικό βάρος: 32.000 κιλό, Φορτίο επί πληρωμή: 22.580 κιλό, Φόρτωση πλάτους χώρου: 2.500 χιλ, Φόρτωση μήκους χώρου: 13.500 χιλ, Φόρτωση ύψους χώρου: 2.550 χιλ, Εναιώρημα: Αέρας, 2 άξονες...
  Το αίτημά σας αναζήτησης δημιουργήθηκε με επιτυχία. Δυστυχώς, παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποθήκευση του αιτήματος αναζήτησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά σε λίγα λεπτά.
  Δεν έχετε βρει ακόμα αυτό που ψάχνετε; Λάβετε τις τελευταίες προσφορές για την αναζήτησή σας μέσω e-mail. Αποθηκεύστε την επιλογή του φίλτρου σας με ένα μόνο κλικ.

  Θα λάβετε τις πιο πρόσφατες προσφορές που ταιριάζουν με την αναζήτησή σας μέσω email. Αυτή η υπηρεσία μπορεί να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή.

  Παρακαλώ εισάγετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  Σφάλμα: Recaptcha.

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το captcha και στη συνέχεια υποβάλετε ξανά το αίτημά σας. Σας ευχαριστούμε.

  Έχουμε διαβιβάσει το αίτημά σας στον πάροχο του οχήματος. Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υπηρεσία μας. Δυστυχώς, παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποστολή του email σας. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά.

  Επικοινωνήστε με τον πάροχο τώρα

   (προαιρετικός)

  Ιδιωτικότητα δεδομένων

  Σφάλμα: Recaptcha.

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το captcha και στη συνέχεια υποβάλετε ξανά το αίτημά σας. Σας ευχαριστούμε.